استراتژی های ترید

عقد فوری و مستمر

آشنايي با نظام قضايي آلمان

انواع جرايم در حقوق كيفري نويسنده:سپيده سفيدي تقسيم بندي جرم از نظر طول زمان ارتكاب جرم:
از حيث طول زمان ارتكاب جرم به آني و مستمر تقسيم مي گردد :
۱ - جرم آني : جرمي است كه در زمان كوتاهي به ارتكاب مي رسد ، به عبارت ديگر زمان ارتكاب بسيار كوتاه بوده و در مدت غير قابل ملاحظه اي واقع مي شود اگرچه نتيجه آن مدت مديدي ادامه يابد .
۲ - جرم مستمر : جرمي است كه فعل يا ترك فعل در يك لحظه و مدت كوتاه تحقق نيافته ، بلكه لازمه تحقق آن ، استمرار عمل مادي در زمان است مثل استعمال علني لباس يا نشان دولتي بدون مجوز .

تقسيم بندي از نظر نحوه ارتكاب:
۱ - جرم مقيد : جرمي است كه بر حسب تعريف قانوني و يا صدق عرفي ، زماني واقع مي شود كه تحقق خارجي پيدا مي كند كه نتيجه اي كه از آن منظور نظر است حاصل شده باشد ، مثل سرقت كه عمل ربايش صورت گرفته .
۲ - جرم مطلق : جرمي است كه به صرف ارتكاب عمل واقع شده تحقق مي يابد اعم از اينكه عمل به نتيجه مطلوب عامل رسيده يا نرسيده باشد .
۳ - جرم ساده : جرمي است كه عنصر مادي جرم از يك عمل يا گفتار و يا ترك فعل حاصل شده باشد مثل سرقت ، قذف ، زنا .
۴ - جرم به عادت : جرمي است كه عنصر مادي مستلزم اعمال متعدد است كه هريك از آن اعمال منفردا قابل تعقيب نيستند .
۵ - جرم جمعي : جرمي است كه از يك رشته اعمال پي در پي تشكيل شده است كه مجموع آن اعمال ، كلا يك عمل شناخته شده و براي آن مجازات تعيين مي شود .
۶ - جرم مرتبط : جرائمي هستند كه بعضي از انها مقدمه بعضي ديگر بوده و يا به مناسبت بعضي ديگر ازتكاب يافته و يا تحقق بعضي منوط به تحقق بعضي ديگر باشد . مثل سرقت در دنباله قتل .
۷ - جرم مركب : جرمي است كه عنصر مادي تشكيل دهنده آن از چند عمل تركيب يافته كه هريك به تنهايي جرم نبوده ، بلكه مجموعه آن عنصر مادي جرم را تشكيل مي دهد . مثلا كلاهبرداري .
۸ - جرم مشهود و جرم غير مشهود : جرم مشهود جرمي است كه مرتكب در حين ارتكاب غافلگير شده و دلايل جرم هم مشهود است . در صورتي كه جرم غير مشهود جرمي است كه مدت زماني است كه به ارتكاب رسيده و به دست آوردن دلايل آن غير ممكن و يا غير مسلم است .
اقدامات مجرمانه بي بهره :
۱ - جرم عقيم : وقتي است كه مجرم به واسطه عدم مهارت يا بي فكري خود يا يك علت اتفاقي غيرقابل پيش بيني نتيجه اي از عمل خويش نمي گيرد . مثلا فردي كه با وجود تهيه مقدمات و تيراندازي نمي تواند مجني عليه خود را به لحاظ اشتباه در ديد و عدم مهارت تيراندازي عقد فوری و مستمر بكشد عملي انجام داده است كه اصطلاحا به آن جرم عقيم گويند .
۲ - جرم محال : در جرم محال همانند جرم عقيم ، مرتكب تا پايان مسيرمجرمانه پيش مي رود اما پاه به اين علت كه نمي داند موضوع جرم وجود ندارد و گاه به اين دليل كه آگاه نيست وسايل مورد استفاده او براي ارتكاب جرم بي اثرند ، انجام بزه محال مي نمايد ، در شكل عقد فوری و مستمر اول مثل آنكه مجرم به گمان اينكه شخص زنده اي را مي كشد به مرده اي تيراندازي مي كند و درشكل دوم مانند اينكه براي قتل ديگري از شكر به جاي ماده سمي استفاده نمايد .

فصل اول - در مورد امکان فسخ نکاح از قانون مدنی

جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار اعم از این که مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ عقد فوری و مستمر است.

عیوب زیر در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:
۱) خصاء
۲) عنن به شرط اینکه ولو یکبار عمل زناشویی را انجام نداده باشد.
۳) مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای که قادر به عمل زناشویی نباشد.

عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود
۱) قرن
۲) جذام
۳) برص
۴) افضاء
۵) زمین گیری
۶) نابینائی از هر دو چشم

عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است.

جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.

هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم به امراض مذکوره در طرف دیگر بوده بعد از عقد فسخ نخواهد داشت.

هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع به علت ‌مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.

هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل ‌حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متباینا بر آن واقع شده باشد.

در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او بدادن نفقه زن می‌ تواند برای طلاق به حاکم ‌رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق مینماید ‌همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده عقد فوری و مستمر می‌شود.

تبصره (۱۳۸۱/۴/۲۹) - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:
۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
۴- ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
۵- ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه‌ی صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می‌شود به شرط این‌ که علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده بنظر عرف و عادت است

عقد فوری و مستمر

املاک صنعتی پایتخت

جامعترین مرکز اطلاعات املاک در کشور

جاده مخصوص کرج (لشگری) ، جاده قدیم کرج (فتح)

مرکز شهر ، غرب تهران

خرید و فروش ، رهن و اجاره انواع ملک شامل:

انبار ، سالن ، سوله ، کارگاه ، کارخانه ، اداری ، تجاری ، فروش کارخانه

انبارهای مواد غذایی ، آرایشی بهداشتی ، دارویی ، فروشگاههای اینترنتی

انبار ، کالاهای تجاری ، بازرگانی ، انبارهای عمومی و اختصاصی

کارخانجات تولیدی ، غذایی ، دارویی ، صنعتی ، شیمیایی

مطبخ ، کترینگ آشپزخانه صنعتی ، رستوران ، تالار و باغ تالار ، باغ و باغچه

تجاری ، تعمیرگاه مجاز ، نمایندگی ، کارواش ، گاراژ

اداری ، دفترکار ، سالن فیلمبرداری ، کنفرانس ، همایش

انبار روباز ، انبار سنگ ، کاشی ، سرامیک ، مصالح و آهن آلات ، دپوی خودرو

زمینهای کشاورزی و صنعتی .

۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹ افشار

نیازمند املاک اداری ، تجاری ، صنعتی شما جهت

رهن و اجاره یا خرید و فروش در جاده مخصوص کرج ، جاده قدیم کرج ، مرکز شهر و غرب تهران هستیم.

( به مابسپارید ازما بخواهید )

( درصورت تمایل فایل فروش یا اجاره ملکتان تماس حاصل نموده یا مشخصات را به شماره 09122967839 واتساپ یا تلگرام نمایید )

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا