فارکس ساده

الگوی معاملاتی ستاره شامگاهی

اگر شمع اول قرمز باشد، و شمع بعدی به رنگ سبز بوده و شمع قرمز قبلی را کاملاً پوشش دهد، این به معنی قیمت صعودی است. برعکس همین مسئله را می توان برای پوشش نزولی الگوی معاملاتی ستاره شامگاهی بیان کرد. این الگوها به عنوان یک وارونه سازی کوتاه مدت عمل می‌کنند.

سهامداری هوشمندانه

درباره کتاب :
کتاب حاضر از جامع ترین و کامل ترین کتاب های الگوهای هارمونیک است که برای نخستین بار در کشور منتشر می شود. این کتاب از 4 بخش مجزا تشکیل شده که مولف در آن ضمن معرفی الگوهای شمعی ، فیبوناچی و انواع آن و نکات برجسته معامله با آنها به معرفی الگوهای هارمونیک و انواع آن می پردازد.
مطالعه این کتاب را به تمامی علاقمندان به بازارهای سرمایه (فارکس، سهام، کالا و غیره) توصیه می کنیم چرا که مولف در این کتاب از جدیدترین منابع مربوطه و تجربیات تدریس و معاملات خود استفاده کرده است.

فهرست مطالب :

مقدمه بخش اول: هارمونيك تريدينگ فصل اول : هارمونيك تريدينگ
ناحيه پتانسيل بازگشتي ؛(PRZ) ناحيه همگرايي
قوانين كلي
اندازگيري حركت قيمت
PRZ ميله هاي قيمت در ناحيه
بازگشت ايده آل فصل دوم: تنظيمات هارمونيك بي اعتبار
علايم هشدار دهنده
شكست
1. شكاف هاي قيمت
2. ته پايا نها
3. دامنه هاي افراطي قيمت
خلاصه بخش دوم: شكاف هاي قيمت و انواع آن فصل اول: شكاف هاي قيمت فصل دوم: انواع شكاف ها
1 شكاف متداول يا منطقه اي
2 شكاف شكست
3 شكاف تداوم
4 شكاف خستگي
ديگر شكاف ها
1. شكاف رو به بالاي كامل
2. شكاف رو به پايين كامل
3. شكاف رو به بالاي جزئي
4 الگوهاي هارمونيك در بازارهاي سرمايه
4. شكاف رو به پايين جزئي
پرشدن شكاف ها
تفسير شكاف هاي قيمت فصل سوم: بازگشت جزيره اي فصل چهارم: شكاف صبحگاهي
پر شدن شكاف صبحگاهي
دگرگوني شكاف هاي صبحگاهي
تفسير شكاف صبحگاهي
اهميت شكاف صبحگاهي در بازار بخش سوم: الكوهاي شمعي ژاپني فصل اول: نمودارهاي شمعي
ساختار شمع ها
اهميت نقطه آغازين و پاياني بازار فصل دوم: الگوهاي شمعي
ساختار الگوهاي شمعي
1. بدنه هاي بلند در مقايسه با بدنه هاي كوتاه
2. سايه هاي بلند در مقايسه با سايه هاي كوتاه
فرفره
دوجي
3. صعودي در مقايسه با نزولي فصل سوم: تحليل الگوهاي شمعي
الگوهاي شمعي بازگشتي
1. الگوهاي بازگشتي صعودي
(Hammer) همر
(Piercing Pattern) الگوي نافذ
(Bullish Engulfing Pattern) الگوي پوشاننده صعودي
ستاره
توصيف الگوي ستاره و معيارهاي آن
(Morning Star) ستاره صبحگاهي
2. الگوهاي بازگشتي نزولي
(Shooting Star) ستاره ثاقب
(Dark Cloud Cover) الگوي ابر سياه
(Bearish Engulfing Pattern) الگوي پوشاننده نزولي
(Evening Star) ستاره شامگاهي فصل چهارم: نكات الگوهاي شمعي
1) الگوهاي شمعي تركيبي
2) الگوهاي شمعي و ناحيه مقاومت
3) الگوهاي شمعي و ناحيه حمايت
4) شكل گيري دوجي در نمودار
5) نكات ديگر بخش چهارم: فيبوناچي و ترازهاي آن فصل اول: معرفي فيبوناچي
معماي زاد و ولد خرگوش فصل دوم: سري فيبوناچي و روابط آن
برخي از اسرار سري فيبوناچي
عدد في؛ نسبت طلايي فصل سوم: هندسه فيبوناچي
1 مستطيل طلايي
2 مارپيچ طلايي فصل چهارم: فيبوناچي و طبيعت
نسبت طلايي در بدن انسان
DNA مارپيچ هاي فصل پنجم: فيبوناچي و بازارهاي سرمايه
ترازهاي فيبوناچي در بازارهاي مالي
6 الگوهاي هارمونيك در بازارهاي سرمايه
اصول كار با انواع فيبوناچي فصل ششم: فيبوناچي بازگشتي و اصول كار با آن
فيبوناچي بازگشتي داخلي
محاسبات رياضي
مراحل رسم
نحوه معامله
مثال هاي معاملاتي
فيبوناچي بازگشتي خارجي
محاسبات رياضي
مراحل رسم
نحوه معامله
مثال هاي معاملاتي فصل هفتم: فيبوناچي پروجكشن و اصول كار با آن
محاسبات رياضي
مراحل رسم
نحوه معامله
مثال هاي معاملاتي فصل هشتم: فيبوناچي انبساطي و اصول كار با آن
محاسبات رياضي
مراحل رسم
نحوه معامله
مثال هاي معاملاتي
نكات مهم معامله در ترازهاي فيبوناچي
PRZ ترازهاي فيبوناچي در ناحيه فصل نهم: روندهاي هارمونيك
نتيجه گيري بخش پنجم: الگوهاي هارمونيك فصل اول:الگوي AB=CD
الگوي AB=CD 1 صعودي
وضعيت ايده آل
(SL) و ضرر (TP) تعيين حد سود
مثال هاي معاملاتي
الگوي AB=CD 2 نزولي
وضعيت ايده آل
(SL) و ضرر (TP) تعيين حد الگوی معاملاتی ستاره شامگاهی سود
مثال هاي معاملاتي
AB=CD 3 سايرالگوهاي
1,27 يا 1,61 AB=CD الگوي
مثال هاي معاملاتي
0,618 يا 0,786 AB=CD الگوي
مثال هاي معاملاتي
ab=cd داراي AB=CD الگوي
مثال هاي معاملاتي فصل دوم: الگوي گارتلي
گارتلي ايده آل
1 گارتلي صعودي
وضعيت ايده آل
(SL) و ضرر (TP) تعيين حد سود
مثال هاي معاملاتي
2 گارتلي نزولي
وضعيت ايده آل
(SL) و ضرر (TP) تعيين حد سود
مثال هاي معاملاتي
گارتلي در انتهاي روند
فصل سوم: الگوي پروانه
1 پروانه ايده آل
8 الگوهاي هارمونيك در بازارهاي سرمايه
پروانه صعودي
وضعيت ايده آل
(SL) و ضرر (TP) تعيين حد سود
مثال هاي معاملاتي
2 پروانه نزولي
وضعيت ايده آل
(SL) و ضرر (TP) تعيين حد سود
مثال هاي معاملاتي فصل سوم: الگوي خفاش
خفاش صعودي
خفاش نزولي
خفاش ايده آل
نحوه معامله
(SL) و ضرر (TP) تعيين حد سود
مثال هاي معاملاتي فصل چهارم: الگوي خرچنگ
خرچنگ صعودي
خرچنگ نزولي
خرچنگ ايده آل
خرچنگ عميق
نحوه معامله
(SL) و ضرر (TP) تعيين حد سود
مثال هاي معاملاتي فصل پنجم: الگوي 3 حمله
3 حمله صعودي
3 حمله نزولي
3 حمله ايده آل
نحوه معامله
(SL) و ضرر (TP) تعيين حد سود
مثال هاي معاملاتي
3 حمله در نواحي ويژه
0- فصل ششم: الگوي 5
0- شرايط اساسي تشكيل الگوي 5
0 صعودي - الگوي 5
0 نزولي . الگوي 5
نحوه معامله
(SL) و ضرر (الگوی معاملاتی ستاره شامگاهی TP) تعيين حد سود
مثال هاي معاملاتي بخش ششم: PRZ تائيد نواحي فصل اول: (PRZ) تاييد ناحيه پتانسيل بازگشتي
1 رجوع به نمودارهاي ديگر
PRZ 2 شكاف هاي قبلي در ناحية
3 حجم فصل دوم: بررسي نمودار فصل سوم: ابزارهاي معامله فصل چهارم: ايجاد يك طرح معاملاتي
قوانين معاملاتي
اقدامات
طرح يا پلان معاملاتي
نتيجه گيري
ضمائم
فرهنگ واژگان و اصطلاحات فاركس
منابع

الگو شمعی یا کندل استیک

کندل استیک یا الگوهای شمعی ژاپنی ( candlestick) اولین بار توسط استیو نیسون امریکایی وارد بازار مالی شد. تجار برنج این الگوها را در سال ۱۶۰۰ میلادی برای پیش بینی قیمت برنج بکار میگرفتند. استیو نیسون در سال ۱۹۹۰ همه ی این الگوها را نامگذاری کرد. کندلها بر اساس عرضه و تقاضا شکلهای مختلفی به خودشان میگیرند. در این مقاله به توضیحی دسته ای از مهمترین و البته رایجترین الگوهای شمعی میپردازیم.

طبق استاندارد بسیاری از تریدرها رنگ سبز نشانه کندل صعودی و رنگ قرمز کندل نزولی را نشان میدهد.اگر قیمت پایانی بالاتر از قیمت آغازین کندل باشد ، به آن کندل صعودی میگوییم . یعنی از زمان تشکیل آن کندل تا زمانی که بسته بشود ،خریدارها بر فروشنده ها غلبه کردند. و البته در شرایط برعکس، کندل نزولی تشکیل میشود و فروشندگان بر خریداران غلبه میکنند.

الگوی شمعی هامر یا چکش​

الگوی شمعی چکش وارونه​

ستاره دنباله دار​

دار آویز یا مرد به دار آویخته شده​

دراین کندل هیچ سایه ای در بالای کندل وجود ندارد. و در صورتی هم که وجود داشته باشد باید اندازه آن بسیار کوچک باشد. هرچه قدر که سایه بالایی کوتاهتر و سایه پاینی بلندتر باشد، این الگو از قطعیت بیشتری برخوردار خواهد بود. رنگ بدنه می تواند سبز و قرمز باشد، اما قرمز بودن رنگ بدنه نشان از قطعیت بالاتر الگو است. توجه داشته باشد که اگر این الگو در میانه روند صعودی مشاهده گردد، اعتباری ندارد.

نکته فابل توجه این است که :

ستاره صبحگاهی​

پوشانی صعودی​

الگوی شمعی ستاره عصرگاهی یا شامگاهی​

پوشانی نزولی​

الگوی شمعی نفوذی

سه سرباز سفید

ابر سیاه​

سه کلاغ سیاه​

حمیده آقایی

  • نوشته‌ها 5٬677
  • پسندها 847
  • امتیاز 113

amir1768

عضو شناخته شده

کندل استیک یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که به معامله گر کمک می کند تا تصمیم درستی بگیرد. بنابراین شناخت کندل استیک و نمودارهای شمعی می تواند در پیش بینی قیمت ها در بازار ارز دیجیتال کمک کند و این قابلیت را به کاربر می دهد تا اینکه زمان خرید و فروش ارز دیجیتال انتخابی خود را به درستی تشخیص دهد. برای اینکه با ساختار نمودارهای شمعی و کندل استیک آشنا شوید تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

کندل چیست؟​

کندل نموداری است که از طریق آن می توان اطلاعاتی در مورد تاریخچه قیمت یک ارز دیجیتال متوجه شد. در نمودار های شمعی محور افقی زمان و محور عمودی قیمت را نشان می دهد. از کندل استیک ها می توان به همراه نمودار های خطی و میله ای برای تحلیل تکنیکال در بازار ارز دیجیتال استفاده کرد. کندل استیک به زبان انگلیسی به معنای شمعدان است.

هر یک از شمع ها در این نمودار نشان دهنده حداکثر و حداقل قیمت و یا قیمت باز و بسته یک رمز ارز در بازه زمانی مشخص است. کاربرد اصلی کندل استیک زمانی است که تغییرات قیمت دارای روند مشخصی باشد. با استفاده از نمودارهای شمعی می توان روند بازگشتی صعودی و یا نزولی در بازار را تشخیص داد. کاربرد دیگری که می توان برای کندل استیک بیان کرد، تحلیل تکنیکال در نقاط حمایت و مقاومت روند بازار است.

تعیین بهترین زمان برای خرید ارزهای دیجیتال از جمله مهم ترین کاربردهای نمودارهای شمعی است. البته این نکته را فراموش نکنید که تحلیل کندل در الگوی معاملاتی ستاره شامگاهی انتخاب بهترین زمان فروش چندان کارساز نیست.

ناگفته نماند که اکثر معامله گرها در تحلیل های خود از کندل استیک استفاده نمی کنند اما یکی از روش هایی که در تحلیل بازارهای مالی همچون بازار ارز دیجیتال کمک می کند، کندل شناسی است. با استفاده از کندل استیک و نمودارهای شمعی می توان تحلیل مناسبی از شرایط بازار داشت.

نمودارهای شمعی چه اطلاعاتی به ما می دهد؟​

استفاده از کندل استیک چیزی فراتر از روند قیمت ها در طول زمان به کاربر نشان می دهد. معامله گران با تحلیل این الگوها می توانند برای ارزیابی

و همچنین پیش بینی روند بازار در آینده استفاده کنند. حال برای اینکه متوجه شویم که نمودارهای شمعی چه اطلاعاتی به ما می دهد در ادامه به بررسی ساختار یک کندل استیک می پردازیم. هر کندل استیک از سه قسمت تشکیل شده است:

بدنه یا body​

بدنه هر نمودار شمعی نشان دهنده قیمت شروع و پایان معامله است و زمانی که یک کندل صعودی وجود داشته باشد، نشان دهنده افزایش قیمت در یک بازه زمانی است. در کندل صعودی قیمت صعودی باید کمتر از قیمت پایانی باشد اما زمانی که کندل نزولی باشد، قیمت کاهشی را نشان می دهد، در این حالت قیمت شروع معامله از قیمت پایان معامله بیشتر است.

اندازه بدنه هر کندل نشان دهنده فشاری است که در بازار وجود دارد. به گونه ای که بلند بودن طول هر شمع نشان دهنده یک حرکت قوی و کوتاه بودن آن نشان دهنده یک تغییر جزئی در قیمت است.

سایه یا Shadow کندل​

سایه یک شمع همان خط نازکی است که به بالا و پایین بدنه کندل متصل است. سایه نشان دهنده بالاترین و پایین ترین قیمت یک دارایی در یک بازه زمانی است. به عبارت دیگر سایه یک کندل نشان دهنده دامنه نوسان قیمت در طی یک دوره زمانی است.

رنگ کندل​

رنگ هر کندل سومین بخشی است که باید در یک کندل مورد بررسی قرار گیرد. رنگ سبز و یا سفید یک کندل نشان دهنده فشار خرید و صعودی بودن روند بازار است. رنگ سیاه یا قرمز نشان دهنده فشار فروش و یا نزولی بدون شرایط بازار دارد.

منظور از سایه کندل استیک در تحلیل تکنیکال چیست؟​

همان طور که در قسمت قبل عنوان شد، بخشی از کندل استیک ها، سایه بوده که همان خطی است که از وسط کندل رد شده است. در اصطلاح زمانی سایه در کندل شکل می گیرد که معامله ای خارج از بازه قیمت باز شدن تا بسته شدن ارز انجام می شود. در صورتی که یک کندل سایه ای نداشته باشد، نشان دهنده اطمینان قوی خریداران و فروشندگان در این ارز دیجیتال است. پس وجود یا عدم وجود سایه و حتی محل قرارگیری آن، می تواند نشان دهنده اطلاعات باارزشی از ارز دیجیتال مربوطه باشد. البته به اشتباه تصور می کنند که تنها بدنه کندل است که در تحلیل تکنیکال اهمیت داشته، در صورتی که الگوهای مختلفی وجود دارند که با استفاده از سایه ها می توان کسب کرد.

موارد کاربردی در مورد کندل استیک​

از جمله نکاتی که باید در مورد کندل ها باید در نظر گرفت شامل موارد زیر است:

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا