استراتژی های مؤثر فارکس

استفاده از شاخص میانگین متحرک

اما الگوهای دیگری نیز با استفاده از این اندیکاتور تشکیل می شود که بسیار کاربردی است.

ارائه مدل ترکیبی انفیس و میانگین متحرک به منظور پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادر تهران

چکیده موضوع رساله ارائه مدل ترکیبی انفیس و میانگین متحرک به منظور پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران می باشد . در این پژوهش به بررسی پیش بینی مدل ترکیبی انفیس و میانگین متحرک پرداخته شده است. قلمرومکانی این پژوهش بورس اوراق بهادر تهران است واز نظر قلمروزمانی مربوط به یک سال منتهی به 29/12/1393 در برمی گیرد .هدف اصلی این پژوهش تبیین صحت پیش بینی مدل ترکیبی انفیس و میانگین متحرک در مقایسه با مدل میانگین متحرک می باشد. فرضیه اصلی پیش بینی مدل ترکیبی انفیس و میانگین متحرک دارای خطای کمتری از مدل میانگین متحرک مورد مقایسه قرار گرفته است.اطلاعات به دو طریق کتابخانه ی و میدانی گردآوری شده است.با توجه به این که تحقیق بر مبنای هدف کاربردی است فرضیه ها از طریق مدل انفیس و مدل آرما تخمین زده شده بر روی داده های شاخص به صورت روزانه در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفته است . نتایج حاصله نشان دهنده ی آن است پیش بینی مدل ترکیبی انفیس و میانگین متحرک پنج روزه وده روزه مورد تایید قرار گرفت و همچنین مدل انفیس در پیش بینی روند قیمتی همواره از مدل آرما عملکرد بهتری داشته است.

منابع مشابه

بکارگیری مدل های ترکیبی میانگین متحرک خودرگرسیون انباشته فازی احتمالی به منظور پیش بینی نرخ ارز

ارائه یک روش ترکیبی به منظور پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در استفاده از شاخص میانگین متحرک استفاده از شاخص میانگین متحرک بورس اوراق بهادار تهران

هدف: هدف این پژوهش ارائه رویکردی جدید برای انتخاب متغیرهای مؤثر در پیش­بینی درماندگی مالی با استفاده از نظر خبرگان و الگوریتم­های تصمیم­گیری استفاده از شاخص میانگین متحرک است. روش: بدین منظور 29 نسبت مالی برای شرکت­های تولیدی درمانده مالی بر اساس ماده 141 قانون تجارت و به همان تعداد شرکت سالم به صورت تصادفی از شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1385 استفاده از شاخص میانگین متحرک تا 1395 با استفاده از صورت­های مالی حسابرسی­ شد.

پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از انفیس

هدف اصلی این تحقیق بررسی پیش بینی پذیری شاخص قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران به کمک انفیس و یافتن مدل مناسب برای پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) بوده است. بدین منظور، نخست سه متغیر کلان اقتصادی به همراه مقادیر تاریخی شاخص تدپیکس به عنوان ورودی های مدل انتخاب شدند؛ سپس ساختارهای گوناگون انفیس و شبکه عصبی مصنوعی پس انتشار خطا برای بررسی پیش بینی پذیری و شناسایی مدل مناسب .

پیش‌بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از انفیس

هدف اصلی این تحقیق بررسی پیش‌بینی پذیری شاخص قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران به کمک انفیس و یافتن مدل مناسب برای پیش‌بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) بوده است. بدین منظور، نخست سه متغیر کلان اقتصادی به همراه مقادیر تاریخی شاخص تدپیکس به عنوان ورودی‌های مدل انتخاب شدند؛ سپس ساختارهای گوناگون انفیس و شبکه عصبی مصنوعی پس‌انتشار خطا برای بررسی پیش‌بینی پذیری و شناسایی مدل مناسب .

ارائه مدل پیش بینی شاخص کل قیمت سهام با رویکرد شبکه های عصبی (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران)

هدف تحقیق حاضر ارائه مدل پیش­بینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار با استفاده از شبکه­های عصبی مصنوعی است. بر این اساس، شاخص صنعت، شاخص مالی و شاخص بازده نقدی به ­صورت سالانه به عنوان متغیرهای ورودی (مستقل) طرح شد. برای ارزیابی مدل شبکه عصبی از طرح MLP با الگوریتم آموزش پس انتشار و مدل چند عاملی بهره گرفته شده است. نتایج نشان می­دهد که مدل شبکه عصبی پیشنهادی، توانایی بالایی در پیش­بینی شاخص .

ارائه مدل ریاضی پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

در این مقاله پنج مدل مهم پیش‌بینی ورشکستگی را مطالعه و از میان متغیرهای پنج مدل، مدل بازطراحی شده پیش‌بینی ورشکستگی را ارائه می‌کنیم که دربرگیرنده هشت متغیر می‌باشد. مسأله اصلی در این تحقیق این است که با بررسی و تحلیل صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بتوانیم مدلی برای پیش‌بینی ورشکستگی استفاده از شاخص میانگین متحرک شرکت‌ها ارائه نماییم. به منظور طراحی مدل، از اطلاعات دو گروه از شرکت‌های پذیرفت.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا