اموزش فارکس در افغانستان

مشخصات قرارداد

در قراردادهای مشارکت در ساخت نمی‌توان از یک مدل قراردادی استاندارد و تیپ برای تمام موارد موجود سخن گفت و حتی اگر چنین قرارداد نمونه ای نیز تهیه شود به موازات عام بودن قرارداد، کارکرد بهینه آن برای تمامی موارد تضعيف مي شود. همانگونه که یک آرشیتکت برای هر زمین با توجه به خواسته های مالک زمین و ویژگی های منحصر به فرد زمین، نقشه‌ای خاص طراحی می‌کند، طراحی قراردادی مشارکت در ساخت و مدیریت حقوقی پروژه‌های مشارکت در ساخت نیز بر اساس خواسته های طرفین قرارداد و ویژگی‌های خاص هر مورد باید جداگانه انجام شود تا به حداکثر نتیجه مطلوب برسد. به عنوان مشخصات قرارداد مثال در قراردادهایی که تعداد افراد موجود در طرف مالک یا سازنده زیاد است یا زمانی که یک طرف قرارداد شخص حقوقی است یا در حالتی که سازنده برای تامین مالی پروژه به فکر پیش فروش است باید تدابیر خاصی در قرارداد اندیشیده شود. قدرت چانه زنی طرفین در مذاکرات در اثر عواملی چون مرغوبیت زمین یا شناخته شده بودن سازنده و عواملی از این دست همه و همه در طراحی بهینه مدل همکاری مشارکت در ساخت تاثیرگذار است. قرارداد موجود در این قست بر اساس توافقات و خواسته های طرفین و نیز ویژگی‌های منحصر به فرد پروژه مورد نظر تنظیم شده اند و مفاد مشخصات قرارداد و شروط موجود در آن‌ها لزوما بیانگر بهترین حالت ممکن در تمامی موارد دیگر نیز نمی‌باشند. بدین ترتیب نمونه موجود صرفا جهت راهنمایی فعالان عرصه مشارکت در ساخت برای آشنایی بیشتر ایشان با ساختار کلی این قراردادها است و استفاده از این قالب ها حتی در شرایط به ظاهر مشابه هم ممکن است باعث بروز مشکلاتی گردد.

در بسیاری از کشورهای جهان، استفاده از قراردادهای آتی محصولات کشاورزی، روشی مناسب برای کاهش ریسک قیمتی تولیدکنندگان محصولات کشاورزی می باشد. در ایران بازار آتی برای محصولات کشاورزی به طور سازمان یافته وجود ندارد. در پژوهش حاضر، با توجه به لزوم ایجاد بازار آتی برای برنج، به تعیین مهمترین ویژگی های اولیه قرارداد آتی برنج در استان مازندران پرداخته شده است، برای تعیین مقدار سپرده مورد نیاز و حد مجاز نوسانات قیمت روزانه در این بازار از مدل ارزش در معرض خطر شرطی (CVaR) استفاده شده است. همچنین برای تعیین سایر مشخصات قرارداد مشخصات قرارداد آتی برنج از شبیه سازی قیمت های آتی با استفاده از قیمت های نقدی هفتگی سال 91 تا 93 و نرخ بهره بدون ریسک روزانه بهره گرفته ایم. گرفته شده است در این مطالعه با توجه به گستردگی کشت انواع برنج در استان مازندران؛ با استفاده از سطح زیر کشت، دو نماینده برای انواع مرغوب و پرمحصول در نظر گرفته شده است و سپس مشخصات قرارداد آتی برای این دو نوع برنج به دست آمده است.

مشخصات قرارداد

اداره / شرکت / سازمان
این قرارداد براساس توافق طرفین و طبق ماده 10 قانون مدنی که مقرر می دارد : قراردادهاي خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است تنظیم و براي طرفین لازم الاجرا می باشد.


ماده 1- طرفین قرارداد

1-1-مدیریت مجتمع هاي اداري . آقاي . فرزند . شماره شناسنامه . صادره از . متولد . ساکن. تلفن . که در این قرارداد اختصاراً کارفرما نامیده می شود .
2-1-شرکت . آقاي . فرزند . شماره شناسنامه . صادره از . متولد . ساکن . تلفن . که در این قرارداد اختصاراً پیمانکار نامیده می شود


ماده 2- موضوع قرارداد

تهیه امکانات رفاهی از قبیل خوابگاه ، غذا و وسایط نقلیه سواري با راننده براي تعداد . نفر

ماده 3- مدت قرارداد

از تاریخ . لغایت . به مدت . روز / ماه / سال تعیین می گردد .


ماده 4- مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد . ریال می باشد که پس از کسر کسورات قانونی قابل پرداخت خواهدبود .


ماده 5- نحوه پرداخت

1-5- مبلغ . ریال به عنوان پیش پرداخت پس از امضاي قرارداد .
2-5- مبلغ . ریال پس از انجام نصف مدت قرارداد .
3-5- مبلغ . ریال پس از اتمام و اجراي کامل قرارداد پرداخت خواهدشد .


ماده 6- محل اجرا

واقع در جزیره . ساحل دریاي . می باشد .


ماده 7- وظایف و تعهدات پیمانکار

1-7-پیمانکار متعهد می شود پس از دریافت اولین قسط کلیه این امکانات را فراهم نماید ، در غیر این صورت به ازاي هر روز تاخیر . مبلغ . ریال جریمه پرداخت خواهدکرد .
2-7-پیمانکار متعهد می شود . دستگاه ویلاکنار ساحل با اتاق مبله داراي خط تلفن آب گرم وسایل گرمایی و سرمایی همراه با سه وعده غذا با کیفیت عالی طبق برنامه غذایی اعلامی و مورد توافق با وسیله نقلیه سواري با راننده به کارفرما سرویس دهی نماید و کلیه امکانات رفاهی را فراهم سازد .


ماده 8- وظایف و تعهدات کارفرما

1-8-کارفرما متعهد می شود وجوه مورد تعهد را در موعد مقرر پرداخت نماید، افراد همراه کلیه شئونات اخلاقی را رعایت نمایند.
2-8-کارفرما متعهد می شود یک نفر نماینده به عنوان ناظر بر حسن اجراي کار بطور کتبی به پیمانکار معرفی نماید ، و دستورات او لازم الاجرا خواهدبود و خسارت ناشی از عدم اجرا این دستورات به عهده پیمانکار خواهدبود .


ماده 9- فسخ قرارداد

هرگاه کارفرما تشخیص دهد که خدمات ارائه شده طبق مفاد قرارداد نمی باشد می تواند دو روز زودتر از موعد مشخصات قرارداد تخلیه بطور یک جانبه قرارداد را فسخ نموده فقط هزینه هاي انجام شده را طبق فاکتور به پیمانکار پرداخت نماید . هرگاه دو روزه زودتر اعلام ننماید باید مبلغ آن دو روز را هم پرداخت نماید .


ماده 10 - مشخصات قرارداد فورس ماژور

هرگاه هر یک از طرفین در اثر حوادث غیرمترقبه نظیر سیل ، طوفان ، زلزله نتواند تعهدات خویش را در مقابل طرف دیگر قرارداد انجام دهد ، مسئولیتی متوجه آنان خواهدشد .

ماده 11 - مرجع حل اختلاف

هرگاه در اثر تفسیر یا اجراي مفاد قرارداد اختلافی بروز دهد ، پس از مذاکرات اصلاحی قابل حل و فصل نباشد ، مرجع حل اختلاف اداره گردشگري و جهان گري نزدیکت رین اداره اي خواهدبود که به محل استقرار نزدیک می باشد .


ماده 12 - نسخ قرارداد

این قرارداد در 12 ماده و سه نسخه تنظیم که هر یک از نسخ داراي حکم واحد بوده که پس از امضاء و مبادله بین طرفین لازم الاجرا خواهدبود .
امضاء کارفرما/ امضاء پیمانکار

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا