پلتفرمهای تجاری

در پرتفوی خود تنوع ایجاد کنید

ریسک‌پذیر یا ریسک‌گریز بودن، مزایا و معایب خاص خودش را دارد ولی این روحیه شما و شرایط اقتصادی‌تان است که استراتژی متناسب با ریسک شما را مشخص در پرتفوی خود تنوع ایجاد کنید می‌کند.

بررسی مقایسه ای بازده سهام عادی در پرتفوی های ایجاد شده بر اساس استراتژی های pe, peg, perg, pekg, pedkg

بررسی مقایسه‌ای بازده سهام عادی در پرتفوی‌های ایجاد شده بر اساس استراتژی‌های PE, در پرتفوی خود تنوع ایجاد کنید PEG, PERG, PEKG, PEDKG

بسیاری از سرمایه‌گذاران بدنبال معیاری برای مقایسه سهام با یکدیگر و انتخاب بهترین‌ها هستند که در این راستا معیارهای از قبیل PE , PEG و PERG معرفی شده‌اند. در این تحقیق دو معیار جدید جهت مقایسه سهام بایکدیگر به نام‌های PEKG و PEDKG معرفی و مورد بررسی قرار گرفته است. معیارهای ذکر شده (P/E, PEG, PERG, PEKG, PEDKG) برای تمامی شرکت‌ها (نمونه آماری تحقیق) محاسبه، سپس شرکت‌ها بر اساس هر کدام از این .در پرتفوی خود تنوع ایجاد کنید

بررسی تاثیر استراتژی های سرمایه در گردش بر بازده سهام

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

بررسی رابطه بین اندازه های پرتفوی و ریسک غیرسیستماتیک سهام عادی در ایران

در مقاله حاضر رابطه بین تعداد سهام موجود در سبد در پرتفوی خود تنوع ایجاد کنید و ریسک آن با در پرتفوی خود تنوع ایجاد کنید استفاده از روش تنوع بخشی در پرتفوی خود تنوع ایجاد کنید ایوانز و آرچر در فاصله زمانی مرداد ماه سال 373 1 تا شهریور ماه سال 384 1 به طور ماهانه در بازار بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین اندازه سبد اوراق بهادار و ریسک آن رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. همچنین در تحقیق حاضر مشخص شد که برای از بین بردن ریسک غیر سیستماتیک ت.

بررسی تاثیر متغیرهای حسابداری بر بازده غیر عادی آتی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

یکی از اهداف گزارشگری مالی. فراهم نمودن اطلاعات لازم برای تفسیر وضعیت و ارزیابی توان سودآوری واحدهای اقتصادی است. از سوی دیگر. سرمایه گذاران نیز به دنبال حداکثر کردن ثروت خود هستند. صورت های مالی و یادداشت های همراه آن از مهم ترین منابع اطلاعاتی سرمایه گذاران برای تفسیر وضعیت یک واحد اقتصادی است. سود خالص از مهم ترین اقلام اطلاعاتی حسابداری برای تفسیر وضعیت واحد اقتصادی به شمار می رود. در سال ه.

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, در پرتفوی خود تنوع ایجاد کنید a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity.

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a در پرتفوی خود تنوع ایجاد کنید natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا